FLAT PAK ヒューズ


  • 203

  • FLAT-PAK® Slo-Blo® サブミニチュアヒューズ

  • VAC (V): 250

  • 公称融解 I2T(A2 秒): 0.0126, 0.112, 0.328, 0.462, 0.85, 1.7, 2.87, 4.4, 11.66, 14.7

  • 低抗値
    (Ω):
     0.012, 0.0148, 0.0197, 0.0243, 0.0337, 0.0399, 0.0755, 0.158, 0.433, 1.32